WhatsApp Chat!
Mire se vini ne ECO TAXI ALBANIASHËNIME MBI REGJISTRIMIN
Panairi Online ju informon se të gjitha të dhënat nuk përdoren për asgjë tjetër,
përveç se, për sistemin e Panairi Online. Kjo platformë bën PREZANTIMIN E BIZNESEVE
ONLINE ashtu si një panair klasik por me ndryshimin që JU SI BIZNES do të jeni prezent
online 365-së ditët e vitit. Për çfardo lloj pyetje që mund të keni, mund të na shkruani
në e-mail [email protected] ose direkt në modulin e supportit